Bij Geboortezorg Vechtdal werken de verloskundigen, gynaecologen en kraamzorg intensief samen om jouw zwangerschap, bevalling, geboorte en kraamtijd zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Ieder van ons heeft haar eigen deskundigheid. De verloskundige zorg wordt door de verloskundige verleend als dat kan, maar door de gynaecoloog als dat nodig is. De kraamzorg ondersteunt een veilige start als gezin.

Geboortezorg Vechtdal werkt ook samen met de regionale huisartsen, kinderartsen, apothekers en GGD IJsselland.

De zorg aan de aanstaande moeder, partner en het kind staan centraal bij Geboortezorg Vechtdal!

Geboortezorg Vechtdal is er voor jullie!