Klachtenregeling

Per 1 januari 2017 moet elke zorgaanbieder een klachtenfunctionaris hebben. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Ook kan hij de cliënt informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen

Verloskundige:

Leden van de KNOV (Koninklijke Nederlande Organisatie voor Verloskundigen) hebben zich aangesloten bij het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg) voor de klachtenfunctionaris.

Gynaecoloog:

Leden van de NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) hebben een eigen klachtenregeling. Het ziekenhuis heeft zelf ook een eigen klachtenfunctionaris.

Kraamzorg:

Kraamzorginstanties hebben via branche-organisatie BO Geboortezorg een klachtenprocedure geregeld.